Skip to main content

Societate cu Răspundere suplimentară

răspunderilor suplimentare Companie
stabilită de către una sau mai multe persoane entitate comercială al cărei capital social este divizat în acțiuni ale documentelor anumitor fondatorilor; membrii societății este responsabil pentru obligațiile sale cu proprietatea lor în același fel pentru toate multiplilor valoarea contribuțiilor lor, determinate de Fondator al Companiei. Numele firmei unei astfel de companii conține numele companiei și cuvintele "cu responsabilitate suplimentară".

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubseva EB. Dicționarul economic modern. - ed. 2 , corectată. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Dicționarul economic. 2000.