Skip to main content

Net de capital de lucru

CAPITALUL NET CURENT
activele curente ale societatii, net de sume datorate pasivelor curente.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubseva EB. Dicționarul economic modern. - ed. 2 , corectată. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Dicționarul economic. 2000.