Skip to main content

"Un număr mare"

"un număr mare"
în citarea numerelor de identificare a titlurilor de valoare pentru zecimale.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubseva EB. Dicționarul economic modern. - ed. 2 , corectată. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Dicționar economic. 2000.