Skip to main content

Industrializare

industrializare
traducere a economiei țării pe calea cea industrială, o creștere semnificativă a ponderii producției industriale în economie, crearea de mașină de producție pe scară largă în economia națională sau individul ramurile sale.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubseva EB. Dicționarul economic modern. - ed. 2 , corectată. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Dicționarul economic. 2000.