Skip to main content

Herfindahl

Herfindahl
(index Herfindahl) Indicele de concentrare în industrie. Indicele este calculat ca suma dintre pătratele cotelor de piață ale tuturor firmelor. Astfel, H = Σisi2 , unde si piata A-cotă i th firmă. Dacă există un N firme, cea mai mică valoare H este atins atunci când toate N companii au părți egale, adică. E., Cu condiția ca s i = 1 / N toate i și H = N (1 / N2 ) = 1 / N . Cea mai mare valoare, care poate lua H este 1, și se apropie de ea ca pe cea mai mare cota de piață a companiei tinde la 1, iar cota de piață a altor companii tinde la 0. Astfel, crește H ca concentrația crește.

Economia. Dicționar explicativ. - M .: "INFRA-M", Editura "Ves Mir". J. Black. Ediție generală: d. n. Osadchaya IM. 2000.

GERFINDAL INDEX
indicele de concentrare a pieței pentru bunurile diferitelor firme reprezentate pe piață; se calculează ca suma pătratelor cotelor de piață ale mărfurilor fiecărei întreprinderi. Cea mai mare valoare a indicelui se realizează atunci când piața este monopolizată; se mai numește și indicele de concentrare a pieței.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubseva EB. Dicționarul economic modern. - ed. 2 , corectată. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Dicționarul economic. 2000.