Skip to main content

PASIVE Trezoreriei de Stat

PASIVE Trezoreria de Stat
plasate titluri de valoare la purtător în mod voluntar publice care atestă introducerea fondurilor lor către deținătorii de buget și care dau dreptul de a primi un venit fix pe durata de viață de proprietate a acestor valori mobiliare. Obligațiile de trezorerie de stat pot fi supuse tranzacțiilor de schimb valutar.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubseva EB. Dicționarul economic modern. - ed. 2 , corectată. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Dicționarul economic. 2000.