Skip to main content

Zonă de dezastru ecologic

zona de dezastru ecologic natural din Federația Rusă, în cazul în care, ca urmare a activității economice sau de alta a suferit schimbări ireversibile profunde ale mediului care au condus la o deteriorare semnificativă a sănătății publice, încălcarea increment echilibru stand, distrugerea ecosistemelor naturale, degradarea florei și faunei (Legea „Cu privire la protecția mediului“.)

EdwART. Termeni și definiții pentru protecția mediului, managementul mediului și siguranța mediului. Dicționar, 2010

zonă de dezastru ecologic
porțiuni din teritoriu, în cazul în care, ca urmare a activității economice sau de alta a suferit schimbări ireversibile profunde ale mediului care au condus la o deteriorare semnificativă a sănătății publice, încălcarea echilibrului natural, distrugerea sistemelor ecologice naturale, degradarea florei și a faunei.
EdwART. Dicționar de termeni și definiții de mediu, 2010

.