Skip to main content

Ambalaje cu aerosoli

Cutii cu aerosoli
cu vopsele, lacuri, deodorante, preparate etc. sub presiune și dozate. Ușurința A. y. au devenit cauza distribuției lor largi în întreaga lume. În anii '70. a devenit cunoscut faptul că cele cuprinse în versetul A. v. Freoanele (clorofluorocarburile, CFC) provoacă distrugerea stratului de ozon al atmosferei. Din acest motiv, a început producția de AE. , care nu conțin freoni. Este recomandabil din punct de vedere ecologic să se reducă cât mai mult producția de aluminiu. , înlocuindu-le, acolo unde este posibil, cu opțiuni alternative (pistoale de aer etc.)

EdwART. Dicționar de termeni și definiții de mediu, 2010


.