Skip to main content

Teritorii învecinate

teritorii învecinate

zona imediat adiacentă graniţele de construcții, structuri, garduri, la șantierul de construcție, obiecte de comerț, publicitate și alte obiecte în proprietate, posesie, leasing, privind soldul persoanelor fizice sau juridice (Rezoluția Guvernul Moscova, pe 09 noiembrie 1999 N 1018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de domeniile de întreținere sanitare, curățare organizarea și menținerea curățeniei și ordinii la Moscova.“)

EdwART. Termeni și definiții pentru protecția mediului, management de mediu și de siguranță a mediului. Dicționar 2010

<- 1 ->
zona
zona imediat adiacentă limitele clădirii, structuri, garduri, la șantierul de construcție, obiecte de comerț, publicitate, precum și alte obiecte stocate în proprietatea înconjurătoare, deținute, închiriate, pe soldul legal dacă persoanele fizice (Rezoluția guvernului de la Moscova din data de 09 noiembrie 1999 N 1018 „Cu privire la aprobarea salubrizarea teritoriului, organizarea de curățenie și întreținere a curățeniei și ordinii în Moscova Reguli“).

EdwART. Dicționar de termeni și definiții de mediu, 2010


.